zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Prváci v Alliance Française

V piatok 29. septembra  francúzsky hovoriace skupiny tried 1.A, 1.B a 1.F navštívili Alliance Française. Išli sme tam za účelom dozvedieť sa viac o medzinárodnej organizácii, ktorá bola v Banskej Bystrici založená v roku 1990. Súčasný riaditeľ AF Thomas Laurent nám porozprával o jej činnosti,pôsobení a akciách, ktoré organizujú.
Dozvedeli sme sa napríklad  o veľmi vydarenej súťaži Spievam po francúzsky, či ešte o vydarenejších palacinkách, ktoré možno ochutnať na akciách organizovaných AF. Získali sme informácie o mnohých ďalších projektoch, či o kurzoch francúzštiny, na ktoré sa prihlásili aj  žiaci nášho gymnázia.
Ďakujeme aj p. profesorkám Šimkovičovej a Hucmanovej za preklad. Ako začiatočníkov nás táto návšteva určite nadchla a povzbudila nás v pokračovaní učenia sa tak krásneho jazyka, akým je francúzština.
 
Júlia Ládiová, I.B