zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

V DofE sme medzi prvými na Slovensku

„DofE, alebo aj Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu, je rozvojový program, ktorý dáva mladým ľuďom vo veku 14 až 24 rokov šancu rozvinúť svoje schopnosti, naplniť svoj potenciál a pomôcť uspieť v živote“. (oficiálny web programu DofE na Slovensku).
Do nultého ročníka tohto programu na našej škole sa zapojilo 15 študentov z matematickej, bilingválnej a všeobecnej triedy. Nespája nás síce láska k matematike ale chuť zažiť niečo neobvyklé, výnimočné, vyzývajúce.
Počas jedného školského roka chcel každý z nás dosiahnuť viac ako obyčajne a zlepšiť sa v oblasti  športu, dobrovoľníctva a talentu. Táto, niekedy strastiplná púť bola zakončená expedíciou v lone našej prekrásnej slovenskej prírody. Vďaka roku, ktorý bol ozvláštnený výzvami, sa niektorí z nás naučili písať na počítači dvoma rukami/strojopisu (nie, nevie to každý smrteľník), behať maratóny, meditovať, štrikovať či upiecť vegánske plastové párky na krvopotne spravenom ohnisku. Užitočné, no nemám pravdu?  
Všetci pätnásti sme to dotiahli do víťazného konca, ktorý bol ukončený slávnostným oceňovaním 26.9. v Nitre. Hrdo sme reprezentovali našu školu a aj napriek skutočnosti, že sa nám neušli žiadne chlebíčky sme z ceremónie odchádzali s úsmevom na tvári a oceneniami v ruke.
Vďaka patrí našim profesorom, ktorí nás usmerňovali a podporovali počas celého trvania programu a dvojitá vďaka patrí p. profesorke Dvorskej, ktorá s nami v zdraví prežila expedície, naše výmysly či nám pomohla prekonať našu lenivosť.
Odporúčame všetkým naším spolužiakom zapojiť sa do programu DofE a dostať možnosť zažiť to čo my. Neobyčajne vzrušujúci rok plný zážitkov, nových priateľstiev a skúseností.
 
Sára Theodoulides 3.C