zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Návšteva Pamätného domu Jozefa Gregora v Tajove

 „Najkrajším a najmilším miestom na svete je môj rodný prekrásny Tajov.“
Dom Jozefa Gregora Tajovského bol postavený v roku 1799 a je kultúrnou pamiatkou. Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici tu zriadila malé múzeum.

Čestný názov Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského bol našej škole udelený v roku 1989. Študenti GJGT spolu so svojimi slovenčinármi pravidelne navštevujú expozíciu v rodnej drevenici spisovateľa.
Aj tento rok sme sa v septembri 2017 vybrali so žiakmi druháckych tried a III.A na návštevu Pamätného domu J. G. Tajovského. Dozvedeli sme sa detaily zo súkromného aj literárneho života Jozefa Gregora a jeho manželky Hany Gregorovej.
Hoci Jozef Gregor Tajovský  žil a pracoval vo viacerých slovenských mestách, zostával zarytým lokálpatriotom. „Najkrajším a najmilším miestom na svete je môj rodný prekrásny Tajov,“ vyznal sa ešte počas života známy prozaik, dramatik a básnik. Aj keď zomrel v Bratislave, na vlastné i manželkino želanie sa dal pochovať vo svojej milovanej obci.
Symbolickým zapálením sviečok na hrobe Jozefa Gregora Tajovského sme si uctili jeho pamiatku.
 
                                                                                                                                             Lucia Vitásková
                                                                                                                                             Ľudmila Hrmová
                                                                                                                                             II. F  :)