zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Deň otvorených dverí

Riaditeľstvo Gymnázia J.G.Tajovského v Banskej Bystrici si Vás dovoľuje pozvať   
 10. októbra 2017 o 9,30 hod.
na deň otvorených dverí pre žiakov základných škôl, ktorí majú záujem o štúdium v triede so 
    -  zameraním na bilingválne štúdium
    - s profiláciou na matematiku

Vedenie školy poskytne záujemcom informácie o štúdiu aj v inom termíne.

Stretnutie zúčastnených bude vo vestibule školy od 9,00 hod.
 
Účasť na DOD potvrďte prostredníctvom  základnej školy.
 
V prípade, že základná škola neorganizuje účasť na DOD, tak individuálne  na e-mailovú adresu:  mdurcova@gmail.com  alebo telefonicky na tel. číslo  048/413 52 37  do 5.októbra 2017.
 
                                                                             PhDr.Mária Sochorová
                                                          riaditeľka školy