zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

Dňa 29.11.2016 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo ONJ, a to v dvoch kategóriách (2A a 2B). Do súťaže sa zapojilo celkom 36 žiakov.

Víťazi z kategórie 2A:
1.      miesto – Bornay Kristián
2.      miesto – Tang Ke
3.      miesto -  Peťková Natália
Víťazi z kategórie 2B:
1.      miesto – Belicová Katarína
2.      miesto – Balogačová Silvia
3.      miesto – Saksová Katarína   
 
Žiaci, ktorí sa umiestnili na 1. a 2. mieste budú našu školu reprezentovať v okresnom kole ONJ, ktoré sa uskutoční 19. januára na KGŠM v Banskej Bystrici.
Víťazom srdečne blahoželáme!!!
PK NEJ