zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Pamätný list sv. Gorazda opäť na našej škole

Minister školstva Peter Plavčan pri príležitosti Dňa študentov ocenil dňa 14.11.2016 v Aule Ekonomickej univerzity v Bratislave študentov a žiakov za úspešnú reprezentáciu Slovenska v medzinárodných vedomostných, športových a umeleckých súťažiach. Medzi ocenenými bol aj náš maturant  Jozef Lipták. Ocenenie získal za úspešnú reprezentáciu v medzinárodných astronomických a astrofyzikálnych súťažiach. V decembri  nás bude opäť reprezentovať  na International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA) v Bhubaneshwari v Indii.  
Srdečne  blahoželáme a budeme držať palce!