zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Fenomén Mináč

– podujatia s týmto názvom sa zúčastnili žiaci II.L triedy dňa 15.11.2016 v ŠVK v Banskej Bystrici. Vladimír Mináč patrí k významným predstaviteľom literatúry po roku 1945. Napriek tomu, že z učebných osnov sa pomaly vytratil, jeho dielo je obrazom doby, v ktorej žil. Rozprávanie o kamarátstve s Mináčom, ako aj perličky z jeho života zaujali nás všetkých.        

                                                                                        MAJ