zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

KABU

Žiaci tretieho ročníka pripravujú pre prvákov prijatie do cechu študentov - KABU, ktoré sa uskutoční dňa 23.11. v čase od 13,00 do 16,00.