zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Deň otvorených dverí v matematickej triede

V utorok 8. novembra sa konalo podujatie, ktoré sa opakuje iba raz za rok. Matematická trieda totižto otvorila svoje brány nádejným budúcim Efkárom a ich rodičom. Už o 9:20 sa prví záujemcovia stretli v terajšej 3.F, kde neskôr prebiehala aj väčšina programu.

O štvrťhodinu sa už začal samotný program. Zhromaždených uvítala pani profesorka Oravcová, ktorá mala aj prvý príhovor. V ňom predstavila históriu matematických tried, spôsob štúdia v nich, časové dotácie na hodiny matematiky, no nezabudla spomenúť ani prednosti podania prihlášky do matematickej triedy či rôzne matematické súťaže, z ktorých si naši žiaci doniesli cenné víťazstvá a ktorých sa budúci žiaci budú môcť zúčastniť. Nasledovali praktické otázky zo strany rodičov ohľadom štúdia na škole. Krátko po desiatej zavítala medzi hostí aj pani riaditeľka, aby sa prihovorila záujemcom o štúdium a ich rodičom. Otázkam sa nevyhla ani ona. Nasledovala súťaž. Žiaci vytvorili päť tímov, ktorých úlohou bolo za 45 minút vyriešiť čo najviac úloh. Priebežné výsledky sa premietali aj na plátne. Po uplynutí časového limitu boli zrátané body jednotlivých skupín. Bol potrebný rozstrel, keďže druhé miesto obsadili dve skupiny. Po niekoľkých sekundách však už bolo po úlohe. Rozstrelom sa umiestnil tím B na treťom mieste, tím A na druhej pozícii a tím s označením F sa stal víťazným. Tieto tri tímy dostali aj sladkú odmenu.

Súťažou sa skončila prvá časť programu. Nasledoval presun do Učebne informatiky 2. Tam sa návštevníci dozvedeli od pána profesora Repaského viac o výučbe informatiky na našej škole. Prítomní žiaci z 4.F hosťom spomenuli možnosti postgymnaziálneho uplatnenia, ku ktorému sa dá dopomôcť aj účasťou na rôznych súťažiach z informatiky. Aj tu bol priestor na otázky.
Poslednou zastávkou bola Učebňa fyziky, kde už čakala pani profesorka Kocourková. Najskôr sa pani profesorka venovala otázkam vyučovania fyziky na škole. Predstavila časové dotácie, spôsob výučby, voliteľné predmety, mimoškolskú činnosť, súťaže a exkurzie v jednotlivých ročníkoch (Planetárium v Žiari nad Hronom, Liptovská Mara, jadrová elektráreň, CERN). Na rad však prišli aj pokusy z oblastí elektromagnetizmu, optiky, akustiky, atď. Na záver zúčastnení vyplnili dotazník o DOD. Dotazník dal bodku za celým Dňom otvorených dverí, ktorý privíta ďalších nádejných študentov opäť o rok.