zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Tajovského čriepky

Dňa 8.11. sa v pamätnom dome Jozefa Gregora Tajovského uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy s názvom Tajovského čriepky. V pamätnom dome, obklopení spomienkami na Tajovského život a dielo, sme sa zahĺbili do prednesu pestrej škály ukážok, úryvkov a básní. Počas prestávky sme využili čas a okrem posedenia pri čajíku a keksíku sme sa vybrali aj na neďaleký cintorín, kde sme položili kvety na hrob Jozefa Gregora Tajovského.
Porota konštatovala vysokú úroveň prednesu a na postup do obvodného kola ďalej nominovala:
Poézia: Diana Kutliaková (III.L), Zuzana Nulíčková (I.B), Thu Thao Tran Minh (I.B)
Próza: Ľudo Balog (I.L),  Anna Theodoulides (III.D), Daniel Pompura (I.C)

Blahoželáme.