zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Tridsaťpäťkou do histórie .... Holokaust a osudy detí Dominika Skuteckého

V piatok 21. októbra 2016 sme čas vyhradený predmetu Umenie a kultúra  využili inak ako zvyčajne. Stretli sme sa na zastávke pri škole a vydali sme sa autobusom č. 35 do Vily Dominka Skuteckého.
Tam už na nás čakali vedrá na mokré dáždniky, pani kurátorka Zuzana Majlingová a pán historik Jozef Ďuriančik. Obaja nám v približne hodinovom programe priblížili holokaust, avšak trochu iným spôsobom, než býva zvykom. Sprvu priblížili túto tematiku z hľadiska všeobecného, aby načrtli nutné základy, no neskôr prešli k tomu, čo názov akcie sľuboval - k osudom detí Dominika Skuteckého. Túto ťaživú tému sme teda spoznali cez konkrétne dokumenty, cez konkrétnych ľudí, cez ich konkrétne životy, cez ich konkrétne povolania, cez ich konkrétny domov a, bohužiaľ, aj cez konkrétnu smrť niektorých z nich. Spoznali sme, ako tieto udalosti ovplyvnili Skuteckého deti - predovšetkým Karolu, ale tiež jej súrodencov. Spoznali sme Karolu spolu s jej manželom Ferdinandom Karvašom v posledných mesiacoch ich kruto a nespravodlivo trýznených životov, ich životov, ktoré našli svoj tragický koniec vo vápenke v Nemeckej. Dúfam, že toto podujatie nás vnútorne posilnilo takým spôsobom, aby sme nedopustili konanie podobných zverstiev. Pretože mnohí pomýlenci by nás s radosťou prinavrátili do tejto éry. Nedovoľme to. Nikdy.

 Milan Kovalčík (III.F)

 
 
 
Vápenka v Nemeckej – miesto popravy Karoly Skuteckej a jej manžela Ferdinanda Karvaša
 
Vila Dominika Skuteckého – rodný dom Karoly Skuteckej, dočasné sídlo veliteľa GESTAPA  H. Deffnera