zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

12. ročník celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“

Vankúšové čítanie              
 

K Medzinárodnému dňu školských knižníc, ktorý sa koná vždy 26.októbra, študenti GJGT zorganizovali ďalšie zaujímavé podujatie s cieľom podporiť tvorivosť a invenčnosť študentov a zábavnou formou podnietiť záujem o čítanie...  

 K úspešným projektom:                              

„Otvorená knižnica“, 
„Koberec kníh",
„Cathedra ex libris“                                           pribudlo tohto roku „Vankúšové čítanie“
To, že kniha stále ponúka veľmi veľa a poskytuje úžasný spôsob ako sa odreagovať od denno-denného stresu a napätia  nám dokázali študenti 4. ročníka: Jakub Švec, Terka Šusteková a Simonka Diškanová.  V netradične upravenom  priestore našej školy, ktorý dopĺňala výstavka 10 top kníh od kníhkupectva Artfórum, pozvali na soireé s umeleckými textami svojich mladších spolužiakov. Tí  sa , v pohodlí vankúšov, preniesli do sveta fantázie a nechali sa „opíjať“ dielami Remarqua, Dušeka, Pištáneka, Dzurilovej, Loherovej i Baudelaira.
Charles Baudelaire: Opíjajte sa
Treba byt večne opitý.
V tom je všetko, je to jediná
otázka.
Aby človek necítil strašlivé bremeno Času,
pod ktorým sa prehýbajú vaše plecia
a ktorý
vás tlačí k zemi, treba sa
neustále opíjať.
Ale čím?
Vínom, poéziou alebo cnosťou, ako
chcete.
Ale opíjajte
sa.
   
 

fotogaléria