zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Exkurzia do Národného parku Donau – Auen

Dňa 3. 10. 2016 maturanti z biológie v sprievode vyučujúcich RNDr. Kusej a Dipl. germ. Hrmovej navštívili Národný park Donau – Auen v Rakúsku, ktorý patrí medzi najväčšie záplavové územia na Dunaji a celistvé mokraďové územia svojho druhu v strednej Európe.
Exkurzia sa začala v zámku Orth, ktorý je vstupnou bránou do lužných lesov. Účastníkov exkurzie sprevádzali odborným výkladom dvaja slovenskí odborní sprievodcovia. Študenti si v zámku prezreli multimediálnu výstavu “Don Aräume” o dunajských ramenách, ktorá prezentuje fascinujúce zábery na krajinu Národného parku.
Potom prišiel na rad zámocký ostrov a tu na relatívne malej ploche sme zblízka videli typické biotopy, zvieratá a rastliny riečnych mokradí. V jedinečnej presklenej podvodnej pozorovateľni sme mali možnosť pozorovať vo svojom prirodzenom prostredí ryby, mušle, hubky a vodné rastliny a aj drevené štruktúry na dne ramena Dunaja, ktoré sú zaujímavé tým, že pochádzajú zo 16. storočia a pravdepodobne kedysi slúžili pre lode ako prisávací pontón vodného hradu Orth. Boli objavené pri stavbe podvodnej pozorovateľne.
Exkurziu si účastníci exkurzie doplnili v čokoládovni Hauswirth v obci Kittsee. Tu sa oboznámili s technologickým postupom výroby čokoládových výrobkov a v predajni patriacej výrobcovi po bohatej degustácii si pre svojich najbližších aj kúpili rôzne čokoládové produkty zo sortimentu čokoládovne.
                                                                                              RNDr. Kusá