zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Tajácka cyklo40

V piatok 23.9.2016 prebiehalo na našej škole netradičné vyučovanie.  Až 250 žiakov a 18 učiteľov sa zapojilo do cykloakcie "Tajácka cyklo40"  na trase Gymnázium J.G.Tajovského - Vlkanová a späť, ktorú sme zorganizovali v jubilejnom roku založenia našej školy. Ostatní žiaci navštívili filmové predstavenie.

 
Viac sa o našom podujatí dozviete na: