zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

OZNAM - riaditeľské voľno

Riaditeľka školy oznamuje, že v zmysle § 150 ods.5 zákona NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní udeľuje žiakom školy dňa 16.9.2016 riaditeľské voľno z organizačných dôvodov.

                                                                                                PhDr. Mária Sochorová
                                                                                                    riaditeľka školy