zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

OZNAM pre nových stravníkov v šk. roku 2016/2017

Záujemca  o stravovanie vo  výdajnej školskej jedálni (VŠJ) GJGT postupuje nasledovne:

 
1. Vypíše si prihlášku na stravu u pani vedúcej VŠJ a odovzdá do 30.9.  svojmu triednemu učiteľovi.
2. Vyzdvihnú si ISIC preukaz dňa 5.9. u triedneho učiteľa.
3. Zabezpečia si kredit v ISIC preukaze – úhradou zo strany rodičov (č. účtu je na stránke školy v časti školská jedáleň). Spôsob úhrady sa môže uskutočniť bankovým prevodom, poštovou poukážkou alebo trvalým príkazom. Platba bankovým prevodom trvá cca 2-3 dni, poštovou poukážkou dlhšie cca 5 – 6 dní po uhradení platby. Potrebné je uviesť pridelený variabilný symbol žiaka. Prváci dostanú variabilné symboly 5.9.
4. Stravníci majú možnosť výberu z troch druhov jedál. Strava sa objednáva z jedálneho lístka prostredníctvom čipovej karty na objednávacom termináli umiestnenom pri hlavnej vrátnici školy, alebo prostredníctvom internetu.
5. Odhlasovanie a prihlasovanie  stravy je možné vykonávať deň vopred do 14.00, prípadne do 8.00 daného dňa . Za neodhlásenú, alebo včas neodobranú stravu sa vecná ani finančná náhrada neposkytuje.
 
 
OBEDY sa začínajú podávať od utorka 6.9.2016
v čase od 12.00 – 14.00 hod.
 
 
                                                                                        Milena Sobeková
                                                                                            vedúca VŠJ