zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Milí študenti,

Milí študenti,
 
vedenie školy a všetci pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci sa na Vás už tešia.
V novom   školskom  roku 2016/17  začíname 5. septembra 2016.
Žiakov 1. ročníka očakávame o 8,00 pred hlavným vchodom do školy.
Žiaci  2. – 5. ročníka sa stretnú  v triedach o  8,30
Dňa 2.septembra 2016 je škola zatvorená