zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Medzinárodný kemp mládeže v Ulme (30. jún – 06. júl 2016)

znamenal ukončenie našej účasti na medzinárodnom projekte „don@u-online 2016“. Pracovnú skupinu GJGT reprezentovali žiačky Michaela Rafajová (bývalá III.C) a Katarína Saksová (bývalá III.F), ktoré sa s vami podelili o svoje zážitky..... 
30.06. – pre väčšinu študentov deň, kedy sa dostávalo vysvedčenie, nám však už o 4.30 hod. odchádzal vlak. Cieľ sme mali jasný – nemecké mestečko Ulm. Počas 12 hodinovej cesty sme sa zoznámili s vlakovými stanicami v smere BB-BA-Viedeň-Mníchov- Ulm. V Ulme na nás už čakal medzinárodný kemp „Donaujugendcamp“, ktorého sa zúčastnilo 80 mladých ľudí z 13 krajín ležiacich okolo Dunaja. Tento kemp bol vyvrcholením projektu don@u-online 2016“, na ktorom sme sa ako škola podieľali počas uplynulého roka. Cieľom projektu bolo stretnutie mladých ľudí, ktorí sa podelili o svoje názory na aktuálne problémy v Európe, ako napr. nacionalizmus a migrácia. Počas práce vo workshopoch (akrobacia, tanec, divadlo, tvorba kulís, hudba a spev), ktorá vyústila posledný deň do spoločného hodinového vystúpenia, sme si navzájom približovali naše kultúry, overovali a zdokonaľovali zručnosti z nemčiny a v neposlednom rade nadväzovali nové priateľstvá. Organizátori nám pripravili pestrý program, ktorý nám dal zabrať. Hneď po príchode sme sa zábavnou formou zoznamovali s ostatnými. Na ďalší deň nás študenti miestneho gymnázia previedli mestom a poobede nasledovala naša prvá verejná prezentácia pri otváraní 10. ročníka Donaufestu, ktorý sa v Ulme koná každé dva roky. Nasledujúce dni znamenali tvrdú prácu vo workshopoch. Počas voľné času, ktorého nebolo veľa, sme si vyšliapali 768 schodov na druhú najvyššiu vežu v Európe – Ulmer Münster, ochutnali lahodnú zmrzlinu a túlali sa po uličkách mesta. Jedným z neopakovateľných zážitkov bolo splavovanie Dunaja, kedy bol nejeden z nás ošpliechaný ešte čistou dunajskou vodou. Náš pobyt v Ulme zavŕšilo spoločné vystúpenie na jednom z hlavných pódií Donaufestu, kam zavítali aj významné osobnosti, ako napr. primátor mesta Ulm, zástupcovia Ministerstva kultúry B-W a iní. Toto vystúpenie zožalo veľký úspech a vyslúžili sme si obrovský potlesk.
Potom prišiel čas rozlúčky – posledná diskotéka a prebdená noc...
A čo pre nás tento pobyt znamenal? Nových kamošov z Chorvátska, Rumunska, Rakúska, Srbska, Bosny a Hercegoviny, Ukrajiny, Moldavska, Slovinska a samozrejme nezabudnuteľné zážitky. A taktiež zistenie, že sa s našou nemčinou dohovoríme, a preto sa ju oplatí učiť! J
Nakoniec by sme chceli poďakovať pani prof. Ľ. Hrmovej, ktorá s nami celú túto cestu absolvovala . 
                                                       Miška Rafajová, Katka Saksová