zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Vyhodnotenie zberu papiera

Milí študenti,

po mesiaci sa skončil zber papiera. S radosťou vám oznamujeme, že zber sa skončil s výbornými výsledkami.

Žiaci nazbierali 7900 kg papiera. Zo získaných peňazí budú prvým trom zberateľom vyplatené odmeny 15,- EUR, 10,- EUR a 7,- EUR a každý z nich dostane po dohode s vedením školy deň voľna. Zvyšné peniaze sa využijú na kúpu učebných pomôcok.

A teraz to najdôležitejšie - vyhodnotenie súťaže:

  • 1. miestotrieda II.B, ktorá nazbierala 1138,85 kg a dostane deň voľna

Jednotlivci:

  • 1. miesto: Viktor Murgaš, III.C - 521,5 kg, odmena 15,- EUR a deň voľna
  • 2. miesto: Patrik Dian, II.B - 320,85 kg, odmena 10,- EUR a deň voľna
  • 3. miesto: Marek Šaár, I.D - 300,4 kg, odmena 7,- EUR a deň voľna

Za výborný výsledok podmienený vašou mimoriadnou usilovnosťou a príkladným ekologickým uvedomením vám organizátori súťaže ako aj vedenie školy ďakujú a vyslovujú pochvalu.

Veríme, že rovnako sa zachováte aj pri budúcich zberoch. Ten nasledujúci je naplánovaný na približne takéto obdobie budúceho školského roku.

RNDr. Kusá