zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

PANGEA

PANGEA je obľúbená matematická olympiáda  pre všetkých záujemcov o matematiku. Finále 5. ročníka sa konalo 2. júna 2016  na Stavebnej fakulte STU  v Bratislave, kam postúpili najúspešnejší riešitelia z prvého kola, z našej školy štyria žiaci. V deň finále sa konalo aj slávnostné odovzdávanie cien konečným víťazom.

Finále bolo pre našich súťažiacich veľmi úspešné, v každej z možných kategórií sme získali medailu a tablet:
  
1. ročník: strieborná medailaJán Priner, I.F - (počet súťažiacich 10 686)
2. ročník: zlatá medaila Maroš Grego, II.F - (počet súťažiacich 9 482)
3. ročník: zlatá medaila – Jozef Lipták, III.F  - (počet súťažiacich 7 137)
Za 3. ročník nás reprezentovala aj Ľubica Hladká z III.F, ktorá sa umiestnila na 4. mieste. 
                                                                        Gratulujeme!
 
Na Slovensku je hlavným organizátorom súťaže spoločnosť Bystra Education, s.r.o. so sídlom v Bratislave. Je to Turecko-slovenská aliancia pre vzdelávanie a rozvoj.  Výsledky si môžete pozrieť na http://www.pangea-sutaz.sk/vysledky-sutaze/ .
6. apríla. 2016 na našej škole súťažilo 194 žiakov: 89 z prvého ročníka, 51 z druhého ročníka a 54 z tretieho ročníka. Pozrite si fotogalériu tu. 
Vzhľadom na náročnosť úloh (obsahovú aj časovú) si zaslúžia pochvalu:
Kategória 1. ročník:
1.  Priner, Ján - I.F                
2.  Nováková, Sonja, Vološin, Timon - I.F              
3.  Špitálsky, Marek - I.F                  
4.  Čerman, Matej, Repka, Ján - I.F; Suchárová, Veronika – I.B
5.  Benko, Adrian – I.A; Chrušč, Dominik - I.F; Holko, Emil – I.B; Sunderlíková, Sára – I.B
Kategória 2. ročník:
1.  Grego, Maroš - II.F                     
2.  Voskárová, Anna - II.C
3.  Kozeleková, Kristína - II.F; Kubove, Eva - II.D; Vinarčík, Peter - II.D           
4.  Barabasová, Júlia; Hlavatý, Marek – II.F
5.  Slávik, Alexander – II.C; Podmanický, Igor – II.F
Kategória 3. ročník:
1.  Lipták, Jozef - III.F
2.  Hladká. Ľubica - III.F
3.  Dobrovič, Adam -  III.F
4.  Sasák, Libor – III.F; Výboch, Adam – III.A
5.  Jankovich, Juraj – III.F
Na nábore a na zorganizovaní súťaže sa na našej škole podieľali všetci vyučujúci matematiky. Všetkým vyučujúcim, ktorí na tejto akcii spolupracovali, ďakujeme.
PK MAT a DEG