zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

DON@U ONLINE 2016: FLUSS UND MENSCHEN IN BEWEGUNG

Študenti GJGT sa už po tretí krát zapájajú do online – projektu v nemeckom jazyku!!!

 

Rieky sú v pohybe – ľudia tiež. Už oddávna je európsky kontinent poznačený sťahovaním rôznych národov, zvlášť pozdĺž rieky Dunaj. Migrácia mala aj má veľa dôvodov a tvárí. Niekedy sa ľudia sťahujú z ekonomických, inokedy z politických dôvodov, niekedy ich poháňa túžba spoznávať nové kúty sveta. Pri svojom putovaní zanechávajú viditeľné stopy: ich kultúrne vplyvy obohacujú a menia Európu. 

 
Projekt, na ktorom sa naša škola zúčastňuje, bol v roku 2015 vypísaný Krajinskou centrálou pre politické vzdelávanie spolkovej krajiny Badensko – Würtembersko, spoločne s Európskym centrom  B– W, za podpory Ministerstva kultúry B-W.
 
Hlavnou témou projektu je aktuálna problematika migrácie a nacionalizmu v Európe. V rámci virtuálnej spolupráce budeme spoločne hľadať odpovede na otázky – čo znamená migrácia a nacionalizmus pre mladých ľudí, pre rodiny, určité skupiny ľudí, pre politické smerovanie EÚ.
 
hlavným cieľom projektu patrí:                
• stretnutie a kontakt medzi školami krajín, nachádzajúcich sa pozdĺž rieky Dunaj
• rozvoj medzinárodnej spolupráce učiteľov
• podpora ďalšej spolupráce – školské partnerstvá
 
Cieľovou skupinou sú žiaci vo veku min. 16 rokov s jazykovou úrovňou nemčiny min. B 1.
 
 
 
Projekt sa realizuje v 3 fázach:
 

1. fáza (11.1.-15.1.2016) – prípravný seminár tútorov projektu a učiteľov zo všetkých zúčastnených krajín za účelom podrobného oboznámenia sa s obsahom projektu a jeho samotnou realizáciou prostredníctvom internetovej platformy Moodle. Toto stretnutie zahŕňalo návštevu Európskeho parlamentu v Štrasburgu.

 
  1. fáza (15.02.-15.4.2016) – online-fáza, s cieľom virtuálnej komunikácie žiakov z  troch krajín (D-SK-RO) na tému „Narastajúci nacionalizmus – hrozba pre jednotu Európy?“. Riešením rôznych úloh si budú žiaci vytvárať a v cudzom jazyku formulovať  názory na danú problematiku, obhajovať vlastný postoj a reagovať na názory partnerov. Výsledky odprezentujú na uvedenej platforme kreatívnym spôsobom podľa vlastného výberu. Naša pracovná skupina bude spolupracovať so školami zo SRN a Rumunska.
 
 
 
  1. fáza (30.06.-06.7.2016) –  Kemp mládeže  - Ulm (SRN)
„Reálne“ stretnutie mladých ľudí, zúčastňujúcich sa na projekte na letnom kempe mládeže v nemeckom meste Ulm. Každú pracovnú skupinu budú reprezentovať 2 žiaci spolu so sprevádzajúcim učiteľom, kde budú predstavovať výsledky svojho projektu.
 
Sme radi, že  opäť môžeme byť súčasťou tohto medzinárodného online – stretnutia mládeže a tešíme sa na spoluprácu!
 
                                                                                                       Ľudmila Hrmová