Rada školy

Rada školy
pri Gymnáziu Jozefa Gregora Tajovského Banská Bystrica

Zloženie rady školy:

Predseda
Ing. Ľubomír Vaňo
Podpredseda
Mgr. Eva Lešníková
Za zriaďovateľa
Ing. Mária Kolárska
 
Mgr. Ľudmila Očenášová
 
JUDr. Iveta Paračková
 
Ing. Marta Skřivánková
Za rodičov
JUDr. Zora Belková
 
Ing. Renáta Hlačiková
Za ped. zam.
Mgr. Martin Holéczy, PhD.
Za neped. zam.
Jarmila Lerchová
Za študentov
Diana Hlaváčová