Telesná a športová výchova

Aktuality Členovia PK Dokumenty PK Kurzy
Krúžky Projekty pre žiakov Súťaže Fotogaléria PK

 

 

Členovia PK

Aktuality Členovia PK Dokumenty PK Kurzy
Krúžky Projekty pre žiakov Súťaže Fotogaléria PK

 

Zloženie predmetovej komisie

Mgr. Vladislav Močári  predseda PK
Mgr. Anna Krempaská  zástupca
Mgr. Ján Brunovský  
Mgr. Soňa Husárová   
Mgr. Ján Janovčík  
Mgr. Ľudmila Pěčová