Biológia a chémia

Aktuality Členovia PK Dokumenty PK Mimoškolské aktivity
Maturita Projekty pre žiakov Súťaže Fotogaléria PK

Členovia PK

Aktuality Členovia PK Dokumenty PK Mimoškolské aktivity
Maturita Projekty pre žiakov Súťaže Fotogaléria PK

 

Zloženie predmetovej komisie

 

Mgr. Mária Kozáková predseda PK
Mgr. Nina Dvorská podpredseda PK
Mgr. Michaela Krnáčová  
Mgr. Veronika Kubišová

 RNDr. Soňa Kusá