Informatika

Aktuality Členovia PK Dokumenty PK Mimoškolské aktivity
Maturita Projekty pre žiakov Súťaže Fotogaléria PK

 

Naši programátori pokračujú v tradícií

 

Týždeň programovania CODEWeek 

Členovia PK

Aktuality Členovia PK Dokumenty PK Mimoškolské aktivity
Maturita Projekty pre žiakov Súťaže Fotogaléria PK

 

Zloženie predmetovej komisie

Ing. Miroslav Repaský predseda PK
Ing. Viera Gilányová podpredseda PK
Ing. Nina Školníková