Členovia študentského senátu

 

Zloženie študentského senátu Gymnázia J. G. Tajovského v školskom roku 2017/2018:

 
Predsedkyňa
Diana Hlaváčová
Tajomník
Ivana Zvaríková
Zástupca pre komunikáciu a kampane
Charlotte Stejskalová

1.A : Sofia Augustínová

1.B : Paulína Šutáková

1.C : Barbora Kvarteková

1.F : Adam Hančák

1.L : Rebecca Sarah Racková

2.A : Samuel Bočkaj

2.B : Natália Pinterová

2.C : Charlotte Stejskalová

2.D : Peter Babic

2.F : Barbora Laššáková

2.L : Kateřina Mojžišová

3.A : Diana Hlaváčová

3.B : Ivana Zvaríková

3.C : Sára Theodoulides

3.D : Eva Trchalová

3.F : David Vrba

3.L : Emanuel Kucbel

4.A : Jakub Kmeť

4.B : Alena Kaliská

4.C : Peter Horváth

4.D : Jana Černychová

4.F : Kristína Kozeleková

5.L : Laura Prachárová