Členovia PK

Aktuality Členovia PK Dokumenty PK Mimoškolské aktivity
Maturita Projekty pre žiakov Súťaže Fotogaléria PK

 

Zloženie predmetovej komisie

Ing. Miroslav Repaský predseda PK
Ing. Viera Gilányová podpredseda PK
Ing. Nina Školníková