zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Zákon 18/2018 o ochrane osobných údajov

Funkciu zodpovednej osoby v zmysle zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov pre prevádzkovateľa  - Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského vykonáva Mgr. Mária Kozáková.